Zamyslenia

Kvet a plod sú viac než zem, ale bez zeme by neboli. Skutočné, dobré slovo je viac než mlčanie, bez mlčania by však nebolo. Láska je viac než mlčanie a slovo, bez nej sa mlčanie stáva ľadom a rozprávanie vetrom.

(Max Rässler)


Kríž je kritická situácia lásky. (H.U. von Balthasar)Lakomstvo rodí: závisť, bezbožnosť, sklon k falošnej prísahe, úžerníctvu, krádeži, nepoctivosti, nevďačnosti, - slovom ku každému zlu. (sv. Ján Zlatoústy)


Jedno dievčatko si vždy do školy nosilo dve vreckovky. Učiteľka sa ho spýtala: "Prečo si nosíš dve vreckovky?"

Dievčatko povedalo: "Jednu mám na smrkanie a druhú, aby som mala čím utrieť slzy tomu, kto plače." I keby si bol pustovníkom, i keby si spával na zemi, i keby si jedol popol, neustále plakal, ale ak nepomáhaš svojmu blížnemu, nerobíš nič veľkého. (sv. Ján Zlatoústy)


Láska k blížnemu - to nie sú peniaze, lebo ten, kto dáva, stáva sa chudobnejší, a kto doslat peniaze, bohatne. Naopak, v láske blíženeckej nie je tak, lebo ten kto prejavuje lásku k blížnemu, nielenže sa nestane chudobnejší, ale prejaviac lásku skutkom, bohatne. (sv. Ján Zlatoústy)


Človek je vynález lásky a bol stvorený pre lásku. (Ernesto Cardenal)

 
Tieto myšlienky sú použité z publikácie:

Príklady, myšlienky a citáty "k"-"o", ktorej autorom je o. Miron Keruľ - Kmec 

http://www.homily-service.sk/