Akafist k svjaščenomučenikovi bl. Pavlovi, OSBM (v rusínskom jazyku)

Ikos II.
 
Kondák (hol.: 8)
Rešy bukvy ty, vladyko, jak škoľar stričav* v bukvarju Aleksandra Duchnoviča.*
A jak jes oddanyj do Božoj voľi* uspišno zmaturovav v škoľi,*
poviv jes rodičam i soklasnikam:* "Čuju poklikaňa za svjaščenika.*
Hospoď ňa čerez ľubov oslovľuje,** poslucham i odpovim: Aliluja."
 
Aliluja, aliluja, aliluja 
 
Ikos (hol.: 8)
V škoľi ty, byv dobrym študentom,* od Boha obdarovanym talentom*,
Byv jes prikladom pro prijateľiv,* chvalili ťa učiteľi.*
Pros teper Ducha, što zyšov na apostoľiv,* naj ďije v kažďij naši škoľi.*
Naj rozdavať svojich sim dariv* i prosviščať našych škoľariv,*
bo oni vjedno z učiteľami** ospivujuť ťa tyma slovami:
 
Raduj sja, vyznavateľu vičnoho Slova.
Raduj sja, priklade pro každoho bohoslova.
Raduj sja, učeniku Velehrada.
Raduj sja, mudra ovečko Gorazdovoho stada.
 
Raduj sja, učiteľu pravdivoj viry.
Raduj sja, prijateľu ochotnyj i ščiriyj.
Raduj sja, ikono moralnosti.
Raduj sja, kniho Solomonovoj mudrosti.
Raduj sja, vladyko serdcja zlatoho!

text: p. Jozef Kudzej, Ňagov (okr. Medzilaborce)
vydal: Obščestvo sv. Joana Krestiteľa (Spolok sv. Jána Krstiteľa) 2006

Pre Slovenský rozhlas v júli 2006 naspievali:
o. Ján Blaško, protopresbyter medzilaboreckého protopresbyterátu
Sergej Smetanka s manželkou
Jozef Kudzej
Jozef Kosť s manželkou