Pisňa slavy

 


 

1. Pisňu slavy zaspivajme, Ščirym serdcem nyňi vraz, Josafata zveličajme, Vsej svjatyj velikij čas!
   On za Cerkov i za viru jak svjatyj borecj Christa, vse što mav priňis v ofiru, Dušu, ťilo, krov, žiťa.

2. A my nyňi, braťa, zhidno zlučeňi v ľubvi Christa, Hospoda blahajme hodno, ščob prolita krov svjata.
   Posivom spasenym stala viry, jednosti Cerkov, Ščob naviki vsich zjednala pod Christovu choruhov!

 

text: o. A. Truch OSBM
melodia: o. J. Kišakevič