Akafist k svjaščenomučenikovi bl. Pavlovi, OSBM (v rusínskom jazyku)

 

Ikos I.

Kondák (hol.: 4)
Ty uzriv svit v rodiňi Gojďičiv* jak treťij syn pobožnych rodičiv*
- ňaňka Stefana i mamky Anny* v seľi Rusky Pekľany.*
Zatp, proslavenyj vladyko,* prosime ťa tvojim rodnym jazykom:*
Vyprošaj od Hospoda zhory* dar virnosti, ľubvi i pokory*
tym, što ľubľať tebe - archijereja svoho. **
Raduj sja, vladyko serdcja zlatoho!

Ikos (hol.: 4)
Ty, vladkyko, ďistav ľubov do daru* od virnoho roďičovskoho par.*
Teper spomidži kryl anheľskych* posmoť na našy pary manžeľsky*  
i vypros jim mnoho blahodati,* naj znajuť ľubov rozdavati.*
Naj znajuť plody ľubvi prijati* v manžeľskij čistoťi, bez potraťiv.*
Naj sja naroďať zdravy ďiti* tym, što jich buduť od Boha prositi,*
žeby tak ďiti, jich ňaňko i mati** mohli ťa vjedno ospivovaty:

    Raduj sja, plode v ľubvi počatyj.
    Raduj sja, Božyj dare ľubo prijatyj.
    Raduj sja, chlopče ľubvov plekanyj.
    Raduj sja, synu Petrom nazvnyj.

    Raduj sja, poťicho od Boha dana.
    Raduj sja, ďitino svjato vychovana.
    Raduj sja, prinošateľu Božoho blahosloviňa.
    Raduj sja, kvitko z rajskoho nasiňa.
    Raduj sja, vladyko serdcja zlatoho!


text: p. Jozef Kudzej, Ňagov (okr. Medzilaborce)
vydal: Obščestvo sv. Joana Krestiteľa (Spolok sv. Jána Krstiteľa) 2006

Pre Slovenský rozhlas v júli 2006 naspievali:
o. Ján Blaško, protopresbyter medzilaboreckého protopresbyterátu
Sergej Smetanka s manželkou
Jozef Kudzej
Jozef Kosť s manželkou