Slova Joana Zlatoustoho

 

Slova na Jevanhelije od Mafteja

Bisida 15