bl. Vitalij Bajrak

Blahoslavený otec Otec Vitalij (Bajrak) sa narodil 24. februára 1907 v dedinke Švajkivci v oblasti Ternopoľa. Do monastiera Rádu sv. Bazila Veľkého vstúpil 4. septembra 1924 a 13. augusta 1933 bol vysvätený za kňaza. Od roku 1941 bol ihumenom Drohobyčského monastiera. NKVD zatklo otca Vitalija 17. septembra 1945 a 13. novembra bol odsúdený na osem rokov väzenia v stalinských „pracovno-nápravných táboroch“ a konfiškáciu majetku. Otec Vitalij zomrel pred Paschou roku 1946 po tom, čo ho surovo zbili v Drohobyčskej väznici, neďaleko Ľvova.

Отець Віталій Байрак, ЧСВВ
Слуга Божий отець Віталій Байрак народився 24 лютого 1907 р. у с. Швайківці на Тернопільщині. 4 вересня 1924 р. вступив до монастиря оо. Василіян. Рукоположений на священика 13 серпня 1933 року. Із 1941 р. - ігумен Дрогобицького монастиря. 17 вересня 1945 р. НКДБ арештувало отця, а 13 листопада його засуджено на 8 років позбавлення волі у ВТТ із конфіскацією майна. Помер перед Пасхою 1946 року після сильного побиття у Дрогобицькій тюрмі.