bl. Severián Baranyk

Blahoslavený otec Severijan (Baranyk), ČSVV sa narodil 18. júla 1889. Do Monastiera Rádu sv. Bazila Veľkého v Krechove vstúpil 24. septembra 1904 a 16. mája 1907 zložil prvé rehoľné sľuby; 21. septembra 1910 prijal schimu (večné sľuby). Za kňaza bol vysvätený 14. februára 1915. V roku 1932 bol menovaný za ihumena monastiera otcov baziliánov a farára Cerkvy Sv. Trojice v meste Drohobyč, neďaleko Ľvova. Otec Severijan bol 26. júna 1941 zatknutý NKVD a uväzený v Drohobyčskej väznici. Viac ho už nikto nevidel. Po odchode boľševikov našli ľudia vo väzení jeho mŕtve telo, znetvorené krutým mučením.
 

Отець Северіян Бараник, ЧСВВ
Слуга Божий отець Северіян Бараник (ЧСВВ) народився 18 липня 1889 р. 24 вересня 1904 р. вступив до Чину Святого Василія Великого в Крехові і 16 травня 1907 р. склав свої перші чернечі обіти, а 21 вересня 1910 р. - схиму (вічні обіти). Св. Тайну Священства прийняв 14 лютого 1915 р. У 1932 р. його призначили ігуменом монастиря оо. Василіян та парохом церкви Святої Трійці в м. Дрогобичі. 26 червня 1941 р. заарештований НКВД і ув'язнений до Дрогобицької тюрми. Із того часу ніхто живим не бачив. Після відступу більшовиків люди бачили спотворене тортурами тіло на території в'язниці.