bl. Joakim Seňkivskij

Blahoslavený otec Jakim (Seňkivskij) sa narodil 2. mája 1896 v dedinke Haji Vekyki v Ternopoľskej oblasti na západnej Ukrajine. Po skončení bohosloveckých štúdií v Ľvove bol 4. decembra 1921 rukopoložený na kňaza. Doktorát teológie získal v Innsbrucku. Roku 1923 vstúpil k baziliánom (ČSVV) do monastiera v Krechove. Po zložení prvých rehoľných sľubov bol poslaný do dedinky Krasnopušča (oblasť Ternopoľa) a potom do dedinky Lavriv v oblasti Staryj Sambir. V rokoch 1931 – 1938 vykonával rôzne služby v baziliánskom Monastieri sv. Onufrija v Ľvove. Následne roku 1939 bol vymenovaný za protoihumena baziliánskeho monastiera v meste Drohobyč. Boľševici ho 26. júna 1941 uväznili a 29. júna, podľa svedectiev, bol uvarený v kotli v Drohobyčskej väznici.

Отець Яким Сеньківський, ЧСВВ

Слуга Божий отець Яким Сеньківський народився 2 травня 1896 р. у с. Гаї Великі на Тернопільщині. Після завершення богословських студій у Львові був рукоположений на священика 4 грудня 1921 р. Здобув ступінь доктора богослов'я в Інсбруці. Із 1923 р. проходить новіціят ЧСВВ у Крехові. Після складення перших обітів переведений до с. Краснопуща на Тернопільщині, згодом с. Лаврів на Старосамбірщині. 3 1931 р. до 1938 р. посідає різні пости в монастирі св. Онуфрія у Львові. А згодом у 1939 р. був призначений протоігуменом монастиря в м. Дрогобичі. 26 червня 1941 р. арештовали більшовики, а 29 червня, за переказами, зварений у казані в Дрогобицькій тюрмі.