bl. Josafát Kocylovsky

Blahoslavený biskup Jozafat (Kocylovskyj) sa narodil 3. marca 1876 v lemkovskej dedinke Pakošivka (dnes v Poľsku). Teologické štúdiá zakončil v Ríme a prijal sviatosť kňazstva 6. septembra 1907. V novembri toho istého roku obhájil doktorát posvätnej teológie a zanedlho bol menovaný za vice-rektora a profesora bohoslovia v kňazskom seminári v Stanislavove. 2. októbra 1911 vstupuje do noviciátu baziliánov. 26. novembra 1916 bol menovaný za biskupa Peremyšľa a biskupskú chirotóniu prijal 23. septembra 1917. V septembri 1945 ho komunistický režim v Poľsku uväznil a vydal Sovietskemu zväzu, ale sovieti ho prepustili a vrátili do Poľska v januári 1946. V máji toho istého roku sa ešte stihol zúčastniť plenárneho zasadania poľského episkopátu v Čenstochowej. 25. júna 1946 biskupa Jozafata násilne odvliekla komunistická polícia z jeho rezidencie v Peremyšli, uväznila ho a už po druhý raz ho vydala Sovietskemu zväzu. Biskup Jozafat zomrel v Kyjevskej väznici, 17. novembra 1947.