Zapis Služby Božoj zo sela Čirč

 Zapis Služby Božoj odvyselanoj 14.3.2004 v Sloveňskim rozhlasi.

Služyť : o. Markijan M. Greško, ČSVV (duch. spravcja parachiji Čirč do 1.10.2004)