bl. Pavol Peter Gojdič, OSBM - prešovský biskup

17. 07. 1888 v Ruských Pekľanoch sa v rodine gréckokatolíckeho kňaza Štefana Gojdiča narodil chlapček, ktorý pri krste dostal meno Peter
1907 Peter Gojdič vstúpil po maturite na teológiu v Prešove, od druhého ročníka pokračoval v štúdiu na univerzite a v centrálnom kňazskom seminári v Budapešti
27. 08. 1911 vysvätený na gréckokatolíckeho kňaza v prešovskej katedrále sv. Jána Krstiteľa; od 01. 09. kaplán v Cigeľke, od 25. 03. 1912 dočasný administátor v Petrovej (Pitrova)
01. 09. 1912 stal sa prefektom v chlapčenskom internáte Spolku sv. Jána Krstiteľa v Prešova (Alumneum), súčasne ho menovali za katechétu na gréckokatolíckej meštianke; prefektom bol do 30. 06. 1914
20. 07. 1922 prišiel do monastyra sv. Nikolaja na Černečej hore pri Mukačeve, aby vstúpil do rádu sv. Bazila Veľkého; 22. 07. začal obdobie kandidatúry
27. 01. 1923 po ukončení obdobia kandidatúry začal obradom postriženia a obliečkou noviciát, pri tomto obrade prijal rehoľné meno Pavol
10. 03. 1924 otec Pavel Gojdič zložil prvé (dočasné) rehoľné sľuby
28. 11. 1926 vo vasilijánskom monastyru v Krechove zložil večné rehoľné sľuby
07. 03. 1927 bula Svätého Otca Pia XI., ktorou bol ustanovený za biskupa s titulom harpašským (Ecclesia Harpasenae)
25. 03. 1927 v chráme sv. Klimenta v Ríme bol konsekrovaný na episkopa
13. 04. 1939 Episkop Pavel Gojdič bol ustanovený za apoštolského administrátora mukačevskej apoštolskej administratúry na Slovensku
19. 07. 1940 bula o ustanovení Pavla Gojdiča za sídelného episkopa prešovského; Svätý Otec Piu XII. ho menoval už 17. 07., intronizácia sa uskutočnila 08. 08. 1940
15. 01. 1946 bola potvrdená jeho jurisdikcia nad gréckokatolíkmi v Československu
28. 04. 1950 episkop nezákonne likvidovanej gréckokatolíckej cirkvi bol Štátnou bezpečnosťou odvedený z biskupského paláca; kratšie obdobie internácie mimo Prešova vystriedalo v lete vysiľujúce obdobie vyšetrovacej väzby
15. 01. 1951 rozsudkom Štátneho súdu v Bratislave skončil monstreproces s biskupmi katolíckej cirkvi: Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom. Biskup Gojdič bol odsúdený na trest doživotného odňatia slobody, peňažný trest 200 000 Kčs, skonfiškovanie celého majetku a stratu občianskych práv.
17. 07. 1960 Biskup Pavel Gojdič, ČSVV, v leopoldovskej väznici zomrel; 19. 07. ho pochovali na väzenskom cintoríne (hrob väzňa č.681)
+ + +
29. 10. 1968 Uskutočnila sa exhumácia telesných pozostatkov vladyku Pavla; v ten istý deň ich previezol jeho rehoľný brat, otec Marián Potáš, ČSVV, do Prešova; v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa rakvu uložili do kaplnky sv. apoštolov Petra a Pavla; v novembri 1968 ju na príkaz štátnych a straníckych činiteľov premiestnili do katedrálnej krypty
07. 02. 1983 Kongregácia pre kauzy svätých pri Svätej stolici vydala na žiadosť Pittsburskej metropolie "Nihil obstat" (Niet námietok) na započatie procesu beatifikácie (blahorečenia) episkopov Pavla Gojdiča a ThDr. Vasiľa Hopka
15. 05. 1990 telesné pozostatky vladyku Pavla boli premiestnené opäť do kaplnky sv. apoštolov Petra a Pavla; sarkofág z bieleho mramoru bol realizovaný podľa návrhu akademického maliara Mikuláša Klimčáka
28. 10. 1991 Rad T. G. Masaryka in memoriam
02. 07. 1995 Svätý Otec Ján Pavol II. navštívil Prešov; modlil sa pri hrobe biskupa Pavla Gojdiča
19. 10. 1995 Kongregácia pre kauzy svätých pri Svätej stolici vydala na žiadosť prešovského sídelného biskupa Mons. Jána Hirku "Nihil obstat" v kauze beatifikácie služobníkov Božích Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopku; v čase, keď bol u nás totalitný režim, túto kauzu iniciovala Pittsburská metropolia, ktorá materiály získané v tejto kauze potom odstúpila prešovskej eparchii; kauzu sa snažil iniciovať svojou žiadosťou aj náš provincialát rádu sv. Bazila Veľkého (roku 1990, 1994)
17. 07. 1998 v kaplnke biskupskej rezidencie v Prešove bla oficiálne otvorená diecézna fáza procesu blahorečenia biskupa - mučeníka Pavla Gojdiča, OSBM
04. 11. 2002 v Ríme na námestí sv. Petra bol biskup - mučeník Pavol Peter Gojdič, OSBM blahorečený a tým povýšený na oltár.