Krásny Brod - Monastyr

Pozyvame Vas na  odpusty na Monastyrju

v Krasňim Brodi v roku 2015 

 

  

Archieparch.odpust Sošestvija 

Svjatoho Ducha:

30. - 31.5.2015      

program odpustu          

 

Bl.Pavla Petra Gojdiča, ČSVV 

 

Pokrov Presv. Bohorodicy 

8.-9.10.2016

 

 

   Presvjatája Bohoródice spasí nás!