Poučné slová otcov Východu

Na ťij storinci budeme postupno publikovati vyslovy otciv vychodňoj Cerkvi na temu duchovnoho žyvota a peredovšytkim slova našoho svjatoho otcja Vasilija Velikoho

Anhel chraniteľ
Bisida - hrichy jazyka
Bohoslužiňa
Boj duchovnyj
Cerkov Christova
Cerkovne Pravilo
Čiľ žyvota
Česnota
Čistota sovisti
Dijavol
Ďivstvo
Dobry ďila
Dobroďijstva Božy
Dokonalosť - svjatosť
Duch svjatyj
Duša
Evcharistija
Hňiv
Horďisť
Hrich -zlo
Ikony
Imja Bože
Inokyňi - monachyňi
Ispyt sovisti
Isus Christos
Krest Chrisťiv
Kreščiňa
Lahodnosť
Lakomstvo
Ľinivtsvo
Licemirstvo
Ľubov ku Bohu
Ľubov ku bližňomu
Ľubov do nauky
Manželstvo
Marnota žyvota
Mati Boža - Bohorodica
Miloserďa
Milostyňa
Mir - spokij
Movčaňa
Molitva
Monastyr
Monach - christijan
Monašyj žyvot
Mudrosť Boža
Mužnosť
Mučeniky
Navernuťa - Pokajaňa
Nahoroda vična - nebo
Naďij
Nasľidovaňa Isusa Christa
Nasľidovaňa Svjatych
Nastojateľ
Nauka Bohoslovja
Nauka i skusenosť
Neďiľa
Obity
Oblečiňa monaše
Odrečiňa sja sebe
Odrečiňa sja svitu
Optimizm
Peklo
Peredaňa svjate
Petro i Pavel - verchovny apostoly
Pismo svjate
Pijanstvo
Poznaňa sebe
Pist
Poklikaňa
Pokora
Pokušiňa
Posluch monašyj
Povinnosť
Prestol svjatyj
Pristrasti
Prijazň - prijateľstvo - družba
Pritomnosť Boža
Prisjahaňa
Proviďiňa Bože
Providnik duchovnyj
Propoviď
Psaltyr - psalmy
Rekolekciji
Roždestvo Isusa Christa
Rozvažnosť - mudrosť
Samota
Svit vidimyj i nevidimyj
Svjatosť dušy
Svjaščenik
Sila voli
Slava Boža
Smerť
Sovisť - sumľiáňa
Strach i sud Božyj
Strimannosť - zderžlivosť
Svj. Vasilij Velikyj i joho pravila
Sudžiňa bližnych
Ščasťa u Bohu
Tvory svjatych Otciv
Terpezlivosť - terpiňa
Trojca Presvjata
Ubožestvo monaše
Vďačnosť Bohu
Vychovaňa
Vira
Voľa Boža
Voskresiňa mertvych
Voskresiňa Christove -Pascha
Zavisť
Zapovidi Božy
Zaľubliňa sja Bohu