Ako začať

V prvom rade potrebuje vedieť ako sa dostať do Baziliánskej rodiny:
Podaj svoju vlastnoručne napísanú žiadosť, že máš záujem vstúpiť do Rádu sv. Bazila Veľkého a k tej žiadosti prilož:
krátky životopis
krstný list
posledné vysvedčenie o ukončení školy (maturitné vysvedčenie)
sobášny list Tvojich rodičov
odporúčanie Tvojho duchovného otca (správcu Tvojej farnosti)
potvrdenie od lekára o zdravotnom stave
čestné prehlásenie, že nemáš žiadne dlhy
a adresu Tvojho bydliska

To všetko pošli poštou alebo prines osobne do monastyra v Prešove, Krásnom Brode (pozri sekciu kontakt).

Ak nemáš jasné čo chceš robiť a chceš sa poradiť môžeš napísať mail na monastyr@baziliani.net alebo baziliani@baziliani.net