Linky "R" - "U"

 sestry


Rád sestier sv.Bazila Veľkého na Slovensku
http://www.bazilianky.wbl.sk/

 sisters Rád sestier sv. Bazila Veľkého
http://www.basiliansisters.org
 screen Rada vyšších predstavených reholí na Slovensku
http://www.rehole.sk
screen Rádio Lumen
http://www.lumen.sk
 screen Rádio Vatikán
http://www.oecumene.radiovaticana.org
 screen Rádio Voskresenija
http://www.rr.lviv.ua
screen Ruská gréckokatolícka cirkev
http://vselenskiy.narod.ru
 slovgram  
Slovniky, gramatiky (cirkevno-slovjanske, grecke..)
http://ksana-k.narod.ru/book.htm
 greckorus Slovník grecko-rusky k Novému Zákonu
http://greeklatin.narod.ru/dict/index.htm
 djacenko Slovnik cirkevnoslovansko-rusky G. Ďjačenka
http://slavdict.narod.ru/
screen Ukrajinská gréckokatolícka cirkev
http://www.ugcc.org.ua
screen Ukrajinská gréckokatolícka cirkev - Mukačevská eparchia
http://www.mgce.uz.ua
screen Ukrajinská gréckokatolícka cirkev v Anglicku
http://www.christusrex.org
screen Ukrajinská gréckokatolícka cirkev v Nemecku
http://www.ukrainische-exarchie.de
screen Ukrajinská gréckokatolícka cirkev v Rusku
http://www.ugcc-in-russia.narod.ru
screen Ukrajinská gréckokatolícka farnosť sv. Barbory vo Viedni
http://members.aon.at/ukrchurch/deutsch/index.html
screen Ukrajinská katolícka univerzita
http://www.ucu.edu.ua
screen Ukrajinská kresťanská televízia a rozhlas
http://www.utr.kiev.ua/
A-B C-G H-L M-Q R-U   V-Z